• Stevoortweg 155 3540 Herk-de-stad België
  • 9 December
  • 125 ex BTW
  • 09.00 tot 17.00 uur
  • Trainer/Verloskundige/Coach: Eliane Coutinho
    Gastvrouw: Leen Heusdens
  • Aanmelden eliane@meacoaching.nl/meacoaching@outlook.com
  • Deze workshop is voor alle vroedvrouwen die de zwangere vrouw mentaal willen ondersteunen voor dat de bevalling zich aandient. Zij die bij de zwangere uit willen halen wat erin zit.

Workshop voor vroedvrouwen

Workshop ‘Puur Pijn

Haal eruit wat erin zit
Echt praten over baringspijn is voor vele vrouwen een groot taboe. Met echt praten wordt bedoeld het uitkomen voor eigen gedachten en ideeën evenals het uitspreken van verwachtingen die de zwangere heeft van zowel zichzelf en de zorgverlener. Uiteraard in relatie tot de bevalling.

Ver voor de zwangerschap wordt de beleving van de bevalling beïnvloedt. Helaas is de beïnvloeding voornamelijk negatief. Deze negatieve beïnvloeding lijdt tot stress bij veel zwangere vrouwen. De stress uitingen zijn zichtbaar in gedrag.  Het herkennen en bespreekbaar maken van deze stressuitingen en de werkelijke onderliggende oorzaak kan zeer gecompliceerd zijn voor zowel de vrouw als vroedvrouw.  Maar als er open gesproken kan worden door beide partijen dan kan de beleving van de zwangere bewust beïnvloed worden. Alleen dan is het mogelijk om goed voorbereid te zijn op de bevalling. Helaas rust op deze openheid een taboe. En zolang praten over baringspijn in de taboesfeer blijft hangen zal de persoonlijke voorbereiding van de vrouw niet optimaal zijn. Dit is een open poort naar mentale schade en trauma. Hoewel het algemene wijsheid is dat voorkomen beter is dan genezen is een taboe doorbreken makkelijker gezegd dan gedaan. Maar als het aan mij ligt is dat per direct verleden tijd. In de workshop ‘Puur Pijn’© leer je op zorgvuldige, zachte, vriendelijke, en eenvoudige wijze het taboe te doorbreken en verder te kijken dan het taboe.

Laat zwangere vrouwen niet langer in onzekerheid wachten totdat de bevalling zich aandient maar leer ze om per direct invloed uitoefenen op de bevallingsbeleving.  Begin met het herkennen van de zwangere haar mindset. De QMS (Quick-Mindset-Scan) een speciaal ontwikkeld coaching tool stelt haar en jou in staat om haar mindset te herkennen en te erkennen. In totaal zijn er 4 mindsets te onderscheiden. Zij, de zwangere kiest zelf welke mindset haar past. De ervaring leert dat er direct stressreductie plaats vindt. Door deze stressreductie kan haar creatieve brein mogelijkheden en opties zien en kan zij positieve invloed gaan uitoefenen op de huidige beleving. De passende opties en mogelijkheden zijn per mindset verschillend. Samen met jou haar vroedvrouw kan zij zich richten op echte persoonlijke voorbereiding. De kennis die je opdoet en het tool dat je mee krijgt kan je na het volgen van de workshop per direct in de praktijk gebruiken.

Scroll to Top